You are on Medair Nederland  Medair is also available in your country
Visit Medair Verenigde Staten

 

Moeder worden is een spannende, blijde gebeurtenis. Maar veel vrouwen in een crisissituatie kunnen nergens veilig bevallen en worden verscheurd door angst.

Een kind zien vechten tegen ondervoeding omdat er te weinig eten is, is voor een ouder net zo’n verschrikkelijke ervaring. We geven vrouwen en kinderen – die vaak het meest kwetsbaar zijn tijdens een crisis – op enkele van de meest uitdagende plaatsen op aarde een veel grotere overlevingskans.

Samen maken we het verschil.


Voeding

Medair voert bij rampen en crises intensieve behandelingsprogramma’s tegen ondervoeding uit. We voeden en redden jonge kinderen, zwangere vrouwen en borstvoedende moeders. Ook leren we gemeenschappen gezondere voedingsgewoonten voor zuigelingen om ondervoeding te voorkomen.

 


Gezondheidszorg

Met uw hulp ondersteunt Medair lokale gezondheidsklinieken door zorgverleners te trainen en te begeleiden en belangrijke medicijnen en materialen te leveren. We richten onze steun op basisgezondheidszorg, vaccinaties en veilige bevallingen. Deze verbeteringen leiden niet alleen tot minder zware en minder onveilige bevallingen voor duizenden vrouwen en een gezondere jeugd voor kinderen, maar ze redden daadwerkelijk levens.


Preventieve Zorg

We hebben zorggroepen met getrainde vrouwelijke vrijwilligers die regelmatig bij andere vrouwen en hun families op bezoek gaan om voorlichting te geven over gezondheid, hygiëne en voeding. In sommige gemeenschappen met weinig toegang tot gezondheidsklinieken trainen we lokale zorgverleners om de zieke kinderen thuis op te zoeken en de meest voorkomende dodelijke ziekten te behandelen: malaria, diarree en longontsteking. Ook geven we getraumatiseerde slachtoffers en vrouwen en meisjes die slachtoffer zijn van sexueel geweld betere toegang tot hulpdiensten en versterken we de hulp.

Onze impact

15.947

vrouwen ontvingen prenatale zorg in DR Congo

5.121 

bevallingen in door Medair ondersteunde gezondheidszorgvoorzieningen in Somalië

9.491

kinderen behandeld tegen acute ondervoeding in Afghanistan

Raak betrokken