You are on Medair Nederland  Medair is also available in your country
Visit Medair Verenigde Staten

 

Amersfoort / Beni | 8 augustus 2018 – In reactie op de recente Ebola-uitbraak in Beni Territory, werkt Medair nauw samen met gezondheidspartners ter plekke om een aanvullende en snelle noodhulpactie op de uitbraak te bieden.

Op 1 augustus werd een nieuwe uitbraak van de Ebolavirusziekte officieel vastgesteld in de regio Mabalako, Beni Territory in de provincie Noord-Kivu. Tot 5 augustus waren er 43 gevallen (16 bevestigd en waarschijnlijk 27), waaronder 34 sterfgevallen. Daarnaast zijn 31 verdachte gevallen in onderzoek (bron – DR Congo Ministerie van Gezondheid, 6 augustus Situatie Rapport).

Na bevestiging van de Ebola-uitbraak heeft Medair de eerste prioriteit gegeven aan de veiligheid van onze medewerkers in het veld te waarborgen en hen in staat te stellen hun werk voort te zetten in de ondersteuning van 47 gezondheidscentra in de regio Beni en de omliggende gebieden.

We stellen protocollen op en trainen de medewerkers om patiënten te screenen in de gezondheidsklinieken, hen veilig te isoleren en mogelijke Ebola-patiënten door te verwijzen. Deze protocollen vormen een essentieel onderdeel om het verspreiden van het Ebola-virus te voorkomen en ervoor te zorgen dat de normale gezondheidszorg door kan blijven gaan.

Medair stuurt het internationale noodhulpteam naar DR Congo om technische expertise en supportcapaciteit te bieden aan het Medair-team ter plaatse. Het noodhulpteam zal gebruik maken van eerdere ervaringen opgedaan tijdens de Ebola-uitbraak in Sierra Leone, West-Afrika (2014 – 2016)

Noord-Kivu is een gebied getroffen door een gewapend conflict waardoor op dit moment meer dan één miljoen mensen op de vlucht zijn. Het risico op verspreiding van het virus is groot: er zijn veel commerciële activiteiten over de grens naar Uganda en Rwanda. Tegelijkertijd maken onveiligheid en de slechte infrastructuur toegang voor humanitaire hulpverleners en de gezondheidswerkers in Oost-Congo heel erg moeilijk.

De tiende uitbraak van Ebola in DR Congo, die één week na de negende uitbraak op meer dan 2500 km ten westen van de gelijknamige provincie werd afgekondigd, komt bovenop de toch al uitdagende situatie in het land. Met verkiezingen aan het eind van het jaar en crises in verschillende provincies, waaronder Ituri, de Kivu’s en de Kasais, blijft het land wanhopig de aandacht en de steun van de internationale gemeenschap nodig hebben.

Medair is dankbaar voor de steun en flexibiliteit van haar financieringspartners in DR Congo, waardoor de eerste noodhulpacties in de gezondheidscentra snel konden worden gestart. Medair is ook betrokken bij de coördinatie van de activiteiten, in samenwerking met andere humanitaire organisaties in de regio om kijken hoe rondom de bestrijding van de Ebola-uitbraak het beste kan worden samengewerkt.

Voor media

Bijgevoegd een foto van de eerdere noodhulpactie in Sierre Leone, copyright Medair/Nathalie Fauveau

Voor meer informatie en interviews kunt u contact opnemen met Janneke de Kruijf, directeur Medair Nederland. Tel. 06-53235416, janneke.dekruijf@medair.org of Paola Barioli, Press Relations Officer, +41 (0) 78 635 30 95 paola.barioli@medair.org

Medair is een humanitaire organisatie die ernaar streeft menselijk lijden te verlichten op enkele van ‘s werelds meest afgelegen en verwoeste plaatsen. We brengen hulp en herstel naar mensen in crisis, ongeacht ras, geloof of nationaliteit. In Oost-Congo ondersteunt Medair 47 gezondheidscentra, met financiering van OFDA, ECHO, SDC, het Common Humanitarian Fund en particuliere donateurs. Medair is al sinds 1997 in DR Congo werkzaam.

Kijk voor regelmatige updates op medair.org of onze twitter-feeds @MedairNL, @ Medair_DRC, @MedairInt en @MedairPress.