You are on Medair Nederland  Medair is also available in your country
Visit Medair Verenigde Staten

 

Meer dan vier miljoen Syriërs zijn hun land ontvlucht en 13,5 miljoen mensen in het land zelf hebben nog steeds noodhulp nodig. Bijna de helft van hen zijn kinderen.

 

 

Veel mensen zijn hun gemeenschappen, vrienden, buren en familieleden kwijtgeraakt. Nog meer mensen hebben geen toegang tot basisvoorzieningen zoals gezondheidszorg, water, sanitatie en onderwijs. Sinds begin 2015 is Medair in het land geregistreerd en hebben we een kantoor in Damascus. De Syrische en internationale medewerkers van Medair werken aan verlichting van de meest acute noden. Medair werkt in de gouvernementen Rif Dimasqh, Homs en sinds kort ook in Aleppo.

Wat we doen


Gezondheidszorg 

Veel gemeenschappen zijn overspoeld met mensen die vluchten voor het conflict. Mensen zijn dakloos geworden, zowel vlakbij als ver van huis. De bestaande gezondheidszorg in de gastgemeenschappen is overbelast geraakt. Daarom helpt Medair om de basisgezondheidszorgvoorzieningen te herstellen en training voor de medewerkers mogelijk te maken, zodat meer mensen toegang kunnen krijgen tot de gezondheidszorg die ze nodig hebben. Verder biedt Medair training aan vrijwillige gezondheidsvoorlichters en ondersteunen we screening en behandeling van ondervoeding.


Schoon water 

De schoonwatervoorziening schiet tekort door de toestroom van mensen in stedelijke gebieden. Om de risico’s die gepaard gaan met onveilig en te weinig water te verminderen, helpt Medair om de watervoorziening in stedelijke gebieden te vergroten. Ook helpt Medair de meest kwetsbare huishoudens in die gebieden door levering van wateropslagtanks en dergelijke, zodat de huishoudens het water gemakkelijker kunnen bewaren en beter kunnen omgaan met de dagelijks wisselende aanvoer.


Onderdak

De meeste kwetsbare families die gevlucht zijn, hebben geen geld om een appartement te huren en geen familie bij wie ze kunnen verblijven. Vaak komen ze terecht in kale gebouwen, betonnen ruwbouw zonder deuren of ramen, met onveilige, open trappen en geen elektriciteit of stromend water.  Medair helpt met noodonderdakpakketten, reparaties aan gebrekkige onderkomens en aanpassingen voor mensen met beperkingen.


Coördinatie van noodhulp

Medair is één van een beperkt aantal internationale hulporganisaties die in Syrië geregistreerd zijn. We stemmen de hulp af met hulporganisaties, VN-bureaus, het Ministerie van Volksgezondheid, het Ministerie van Watervoorziening, het Ministerie van Lokale Overheden en de Syrische Arabische Rode Halve Maan (SARC). Medair-medewerkers gaan persoonlijk naar alle potentiële locaties om de noden te onderzoeken voordat een projectlocatie vastgesteld wordt, zodat we onpartijdig prioriteiten kunnen stellen voor de meest kwetsbaren. Medair voert een onafhankelijke selectie van aannemers uit voor werkzaamheden of leveringen en controleert ter plaatse regelmatig de voortgang, zodat we direct zicht houden op de levering van de diensten die we ondersteunen.

Onze impact

82.144

patiënten behandeld in 5 door Medair ondersteunde klinieken

135,500

mensen verbeterde toegang tot veilig drinkwater gegeven in
4 gebieden

1.750

mensen in kale gebouwen onderdakpakketten voor de winter gegeven

 Meedoen

Onze ondersteuners
Gulle giften van mensen zoals u
Zwitsers Bureau voor Ontwikkeling en Samenwerking
Syrian Humanitarian Fund (UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs)
EU Civil Protection and Humanitarian Aid