You are on Medair Nederland  Medair is also available in your country
Visit Medair Verenigde Staten

In maart en april 2019 werd Mozambique getroffen door twee grote rampen. De Verenigde Naties schat dat alleen al in Mozambique meer dan twee miljoen mensen getroffen zijn door cycloon Idai en cycloon Kenneth. Op sommige plaatsen zijn naar schatting 90% van de huizen verwoest en hebben de families vrijwel al hun bezittingen verloren. Er was geen toegang meer tot drinkwater en er was een toename van ziekten die zich via water verspreiden.

Onze impact

In samenwerking met Food for the Hungry (FH) zijn de Medair-noodhulpteams snel in actie gekomen na beide rampen. De mensen in Mozambique kregen onderdak, huishoudelijke artikelen en hygiënepakketten met filters en waterbehandelingsmiddelen. Dankzij uw steun konden we meer dan 6.700 families bereiken met levensreddende hulp in enkele van de zwaarst getroffen gebieden. Om een idee te geven van hoe afgelegen deze plekken zijn: onze teams reisden per kano, jeep en liepen tot 17 kilometer om de gemeenschappen te bereiken die dringend hulp nodig hadden.

Medair is op 23 juli 2019 uit Mozambique vertrokken.

Deze noodhulpactie in Mozambique is gefinancierd door Swiss Solidarity, Transform Aid, Woord en Daad, Läkarmissionen, Tearfund UK, Tearfund Nieuw-Zeeland, Mission Aviation Fellowship Zweden en particuliere donateurs zoals u.

Zo kunt u nog helpen

Als u een gift geeft voor ons Noodhulpfonds, dan kunnen we in de toekomst overal ter wereld net zo snel hulp bieden bij een noodsituatie. Dankuwel voor uw steun.