You are on Medair Nederland  Medair is also available in your country
Visit Medair Verenigde Staten

 

Libanon is het land met de meeste vluchtelingen per hoofd van de bevolking. Het land met 4,4 miljoen inwoners heeft meer dan één miljoen Syrische vluchtelingen opgenomen.

De spanningen lopen hoog op. De kosten van het levensonderhoud zijn sterk gestegen. Het land is zwaar overbelast door de opvang van zo veel kwetsbare families.

Daarom zijn wij in Libanon aanwezig.

Meer dan 415.000 vluchtelingen schuilen in de Bekavallei, velen van hen in  informele tentenkampen op gehuurde landbouwgrond. De crisis startte in 2011 en duurt al jaren. Er komt minder geld binnen voor de steun aan Syrische vluchtelingen. Deze families hebben veilige en warme onderkomens nodig, gezondheidszorg, onderwijs, veilig drinkwater, sanitatie en voedsel. De meesten van hen proberen gewoonweg te overleven totdat er vrede komt en ze weer kunnen terugkeren naar huis.

 

Hoe wij helpen


Veilige onderkomens

Medair geeft families onderdakpakketten bij aankomst, reparatiepakketten voor bestaande onderkomens en aangepaste pakketten voor ouderen en gehandicapten. Verder werken we aan verbetering van de leefomstandigheden en veiligheid in de kampen door middel van brandpreventie. Ook verbeteren we de leefomstandigheden van vluchtelingen die wonen in gebrekkige of half afgebouwde gebouwen.

 


Gezondheidszorg

Medair biedt levensreddende gezondheidszorg en voedselvoorzieningen aan kwetsbare vrouwen en kinderen. Ook verbeteren we de toegang tot zorg voor slachtoffers van seksueel geweld. We ondersteunen en versterken de gezondheidsklinieken en de gezondheidszorg als geheel en we geven gezondheidsvoorlichting in de vluchtelingenkampen.


Innovatie – cartografie

In Libanon brengt Medair alle informele tentenkampen in de Bekavallei in kaart. Daarnaast leiden we het in kaart brengen van de rest van het land. Deze kaarten worden door noodhulporganisaties gebruikt als een essentieel hulpmiddel voor de coördinatie, waardoor iedereen op de hoogte is van de gebieden waar dringende nood aanwezig is. Dit is belangrijk, want zo worden geïsoleerde families niet vergeten.


Water, sanitatie en hygiëne

Medair zorgt voor veilig drinkwater en latrines. Verder verbeteren we de waterafvoer en de sanitatie in de informele kampen, waardoor de families onder gezondere omstandigheden kunnen leven.

Onze impact

58.777

mensen behandeld in door Medair ondersteunde klinieken

59.254

mensen onderdakhulp gegeven

6.555

mensen veilig drinkwater gegeven

Tijdens de Syrische crisis

Betrokken raken

ONZE ONDERSTEUNERS
Gulle giften van mensen zoals u
Global Affairs Canada (via Tearfund Canada)
European Union’s Madad Fund
Hoge Commissaris van de VN voor Vluchtelingen
UN-OCHA Lebanon Humanitarian Fund
Swiss Solidarity
Gebauer Foundation