You are on Medair Nederland  Medair is also available in your country
Visit Medair Verenigde Staten

 

Door tientallen jaren van oorlog loopt de ontwikkeling van Afghanistan achter.

Hele generaties zijn dierbaren kwijtgeraakt door conflicten. Gemeenschappen zijn van huis en haard verdreven. De traditionele leefwijzen zijn verloren gegaan.

Voor een doorsnee gezin betekent dit levensbedreigende moeilijkheden zoals ondervoeding, vermijdbare ziektes, complicaties tijdens de zwangerschap, een tekort aan klinieken met opgeleid personeel en een gebrek aan veilig drinkwater en goede hygiëne.

Daarbij komt nog het prachtige, maar ruige en afgelegen landschap van Afghanistan, waar de winters streng en de zomers heet zijn en droogte en overstromingen voorkomen. Leven onder zulke omstandigheden betekent dat de families constant kwetsbaar zijn en moeilijkheden ondervinden.

Hoe wij helpen


Voeding

Medair helpt jonge kinderen en zwangere en borstvoedende vrouwen in dorpen en door conflict getroffen gemeenschappen in Zuid-Afghanistan en de Centrale Hooglanden om te herstellen van ondervoeding.

 


Water, sanitatie en hygiëne

In afgelegen dorpen in de Centrale Hooglanden en door conflict getroffen gemeenschappen in Zuid-Afghanistan gaat Medair met veilig water, latrines en hygiënevoorlichting naar dorpen en scholen.


Weerbaarheid vergroten

Door natuurlijke en andere invloeden hebben families in de Centrale Hooglanden moeite om voldoende voedsel te verbouwen. Medair helpt plattelandsgemeenschappen om vaardigheden te ontwikkelen waarmee ze de natuurlijke bedreigingen kunnen inperken. Ook leren we de mensen om moestuinen aan te leggen en de groenten te bewaren. Zo hebben ze ook tijdens de koude wintermaanden, wanneer ze afgesloten zijn van de buitenwereld, voldoende gevarieerd te eten.

Onze impact*

1.950

 vrouwen getraind in moestuinieren en voedselconservering

18.344

kinderen en zwangere of borstvoedende vrouwen behandeld tegen acute ondervoeding

24.802

mensen bereikt met hygiënevoorlichting

*Jaarverslag 2017

Betrokken raken

ONZE ONDERSTEUNERS
Gulle giften van mensen zoals u
Swiss Solidarity
Global Affairs Canada
Kanton Zürich
Bureau voor de Coördinatie van Humanitaire Aangelegenheden van de VN
USAID