You are on Medair Nederland  Medair is also available in your country
Visit Medair Verenigde Staten
Tyfoon Mangkhut teistert Filipijnen  Noodteam is aanwezig om hulp te bieden. Helpt u ook?
Lees meer

 

Door tientallen jaren van oorlog loopt de ontwikkeling van Afghanistan achter.

Hele generaties zijn dierbaren kwijtgeraakt door conflicten. Gemeenschappen zijn van huis en haard verdreven. De traditionele leefwijzen zijn verloren gegaan.

Voor een doorsnee gezin betekent dit levensbedreigende moeilijkheden zoals ondervoeding, vermijdbare ziektes, complicaties tijdens de zwangerschap, een tekort aan klinieken met opgeleid personeel en een gebrek aan veilig drinkwater en goede hygiëne.

Daarbij komt nog het prachtige, maar ruige en afgelegen landschap van Afghanistan, waar de winters streng en de zomers heet zijn en droogte en overstromingen voorkomen. Leven onder zulke omstandigheden betekent dat de families constant kwetsbaar zijn en moeilijkheden ondervinden.

Hoe wij helpen


Voeding

Medair helpt kinderen, zwangere vrouwen en borstvoedende moeders in informele kampen en door conflict getroffen gemeenschappen te herstellen van ondervoeding.

 


Water, sanitatie en hygiëne

Medair brengt veilig water, latrines en hygiënetraining naar gemeenschappen en scholen in afgelegen dorpen in de Centrale Hooglanden en naar stedelijke conflictgebieden.


Weerbaarheid

Door het klimaat en door andere factoren hebben de families in de Centrale Hooglanden moeite om voldoende voedsel te verbouwen tijdens de lange, koude winters. Medair helpt plattelandsgemeenten bij het herkennen en verminderen van de bedreigingen voor het milieu die ook een risico zijn voor hun eigen hun levensonderhoud. Medair ondersteunt bij het ontwikkelen van plannen zoals het aanleggen van moestuinen en voedselvoorraden zodat deze gemeenschappen ook gezond eten hebben in de koudste maanden van het jaar wanneer ze vaak zijn afgesneden van de buitenwereld.

Onze impact

9.491

 vrouwen getraind in moestuinieren en groentezaden gegeven

1.856

kinderen behandeld wegens acute ondervoeding

32.810

mensen hygiënevoorlichting gegeven; 2 distributies van hygiënepakketten

Betrokken raken

ONZE ONDERSTEUNERS
Gulle giften van mensen zoals u
Swiss Solidarity
Global Affairs Canada
Kanton Zürich
Bureau voor de Coördinatie van Humanitaire Aangelegenheden van de VN